Invloed van de afkalfdatum op de voedervoorziening melkvee : berekeningen in het kader van een studie naar de bedrijfseconomische gevolgen van verschillende afkalfdata

F. Mandersloot

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Naast het onregelmatig aanvoerpatroon van de melk naar de zuivelindustrie dreigt de aanvoer door de invoering van de superheffing nog sterker naar de zomerperiode te verschuiven. Om dit tegen te gaan geeft een deel van de zuivelindustrie prijstoeslagen op de wintermelk. Om zo veel mogelijk van de toeslagen te profiteren kan men verschuivingen in het afkalfpatroon overwegen, afhankelijk van de hoogte van de toeslag, de produktiekosten voor melk bij verschillende afkalfmaanden en de extra kosten t.g.v. de uitgevoerde verschuiving van afkalfpatroon. In deze studie wordt, in aansluiting op ander onderzoek naar deze factoren, de gehele voedervoorziening voor een aantal afkalfmaanden nagegaan, waarbij gebruik is gemaakt van graslandgebruiksmodellen en koemodellen
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherProefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij
  Number of pages121
  Publication statusPublished - 1986

  Publication series

  NameRapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R.
  No.102
  ISSN (Print)0169-3689

  Keywords

  • animal feeding
  • birth
  • dairy cattle
  • dairy farming
  • farm management

  Cite this