Invloed van bodemverontreiniging op de gehalten aan zware metalen en PAK in gewassen uit moestuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (gemeente Hardenberg); opname van lood, cadmium, zink, arseen, chroom, koper, nikkel en PAK door sla, radijs, wortel en kool

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de bodem in (moes)tuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (Gemeente Hardenberg) vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van de geteelde gewassen. Om na te gaan deze stoffen opgenomen worden en daarmee een risico vormen voor de mens, is in 5 tuinen de opname van As, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn en PAK door sla, radijs, wortel en kool bepaald in een potproef. De gemeten gewasgehalten in de tuinen die nu als moestuin gebruikt worden wijken niet af van gemeten gehalten in niet-verontreinigde gronden. Alleen in één tuin met lage pH (die nu niet als moestuin in gebruik is) liggen de waarden van Cd en Pb boven de geldende gewasnorm. Of daarmee ook meteen sprake is van een te hoge blootstelling komt in een vervolg aan de orde (GGD). De opname door planten van PAK uit de bodem was zeer gering. De gemeten gehalten in alle gewassen liggen in dezelfde orde van grootte als de gehalten in gewassen geteeld op schone grond. De in de bodem aanwezige PAK vormt daarmee geen verhoogd risico. Het is de verwachting bij een pH van de grond van 6 of hoger de kwaliteit van de gewassen voldoende is voor menselijke consumptie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages53
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-report
PublisherAlterra
No.1415
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • allotment gardens
  • soil pollution
  • heavy metals
  • vegetables
  • ecotoxicology
  • lead
  • cadmium
  • overijssel

Cite this