Invloed van begrazing op de strooisellaag in dennenbos

R.H. Kemmers

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De effecten van begrazing op de strooisellaag zijn bestudeerd in een dennenbos bij Kootwijk. Drie proefvelden werden gedurende vijf jaar niet, licht respectievelijk zwaar begraasd. De bodem is bemonsterd en beschreven in de uitgangssituatie en na tweeen vijf jaar. Na vijf jaar is zelfs bij intensieve begrazing geen significante vermindering van de hoeveelheid organische stof in de strooisellaag gemeten. Wel worden processen in de strooisellaag beonvloed: verminderde bovengrondse strooiselaanvoer maarvermeerderde ondergrondse strooiselaanvoer door wortelsterfte; mineralisatie van organische stof; afvoer van voedingsstoffen; verlaging zuurbufferend vermogen; en verschuiving tussen elementverhoudingen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)96-97
  JournalBosbouwvoorlichting
  Volume35
  Issue number7
  Publication statusPublished - 1996

  Keywords

  • forestry
  • grazing
  • humus
  • nature conservation
  • organic compounds
  • plant ecology
  • plant succession
  • soil
  • soil chemistry
  • disturbance

  Cite this