Invloed eerder opstallen en verlagen stikstofbemesting op de hoeveelheid minerale-N in de bodem en de nitraatconcentratie in bovenste grondwater = The influence of earlier indoor confinement of livestock and the reduction of nitrogen fertilisation on the amount of mineral N in the soil and the nitrate concentration in the uppermost groundwater

G. Holshof, J. Willems

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op de intensief gebruikte graslandbedrijven op de zandgronden is nitraatuitspoeling een probleem. De nitraatconcentraties in het grondwater zijn vaak hoger dan de EU-norm voor nitraat van 50 mg /liter. Drinkwatermaatschappijen willen de uitspoeling van nitraat in waterwingebieden terugdringen en zoeken naar de meest effectieve manier. Het opstallen van vee gedurende het gehele jaar is financieel niet aantrekkelijk en zal maatschappelijk moeilijker aanvaardbaar zijn. Resultaten uit Engels onderzoek, waarbij schapen vanaf begin september werden opgestald en de laatste snede werd ingekuild, lieten een sterke reductie van de hoeveelheid N-min in het najaar zien. Een soortgelijk onderzoek is 1991 met melkkoeien opgezet op de zandgrond van proefbedrijf Aver Heino, wat toen een gangbaar melkveebedrijf was
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherAnimal Sciences Group
  Number of pages51
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NamePraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee
  PublisherAnimal Sciences Group

  Keywords

  • nitrogen
  • nitrogen content
  • grassland management
  • grassland condition
  • groundwater

  Cite this