Investeringsbudget Landelijk Gebied: betekenis voor het natuurbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de natuurbalans 2007 is verkend wat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) betekent voor natuurbeleid. Provincies krijgen op diverse beleidsterreinen voor zeven jaar subsidies gebundeld om het (rijks)beleid voor het landelijk gebied op efficiënte wijze uit te voeren met gebiedspartners. Natuurbeleid is onderdeel van het ILG. Met het ILG komt de regie voor het natuurbeleid dus nog meer in handen van de provincies. Provincies zijn in 2007 bezig de uitvoering te programmeren en met gebiedspartners te organiseren. Dit leidt tot veel beweging en variatie in provincies in werkwijze. Gebiedsindelingen en de rol van gebiedscommissies, gemeenten en waterschappen zijn verschillend in de provincies. Het natuurbeleid beslaat een groot deel van het ILG-budget. Het loopt vooral via de landinrichting, waarin de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) ook veranderingen met zich brengt. Er ligt een uitdaging om de natuuropgave mee te doen liften met de gebiedsprocessen. De provinciale regierol en de gebiedsambtenaren zijn hierin belangrijk. Trefwoorden: Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), decentralisatie, provincies, gebiedsgerichte werkwijzen, natuurbeleid
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen [etc.]
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages92
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.62
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • regional development
  • regional planning
  • nature conservation
  • subsidies
  • nature conservation policy

Cite this