Inventarisatie van voorkomende nevenactiviteiten en overige verstoringen (R6) : Advies voor vervolgonderzoek 2006-2008 Seizoen 2005-2006

H.A.H. Jansman, J.G. Oord, F.P.J. van Bommel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Beleidskader Faunabeheer wordt beoogd rustgebieden voor ganzen en Smienten te creëren in de zogenaamde foerageergebieden. De vraag is in hoeverre beperkt toegestane nevenactiviteiten nadelig zijn voor het gebruik door ganzen en Smienten van foerageergebieden. Te denken valt aan: hazenjacht, schouw door waterschappen, luchtvaart, beweiding, molenvangst, wandelaars, loslopende honden, sportvisserij etc
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages21
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • birds
  • geese
  • ecological disturbance
  • territory

Cite this