Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017

K. Troost, M.T. van der Sluis, A.J. Paijmans, M. van Asch

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages102
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C184/13

Keywords

  • sand
  • extraction
  • permits
  • environmental impact reporting
  • sand suppletion
  • coastal management
  • north sea
  • Netherlands

Cite this