Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat: waterkwaliteit en ecologie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Rijkswaterstaat wil modellen en modeltoepassingen, die de komende jaren voor het beheer van rijkswateren op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nodig geacht worden, onder beheer en onderhoud brengen. Alterra heeft modellen voor waterkwaliteit en ecologie die voor beheervragen van Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden. Dit rapport geeft daar een overzicht van. Het rapport is opgesteld in het kader van het door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. De modellen zijn onderverdeeld in modeltypen: Nutriënten procesmodellen, Nutriënten effectmodellen, Procesmodellen bestrijdingsmiddelen, Procesmodellen natuur, Effectmodellen natuur, Graadmeters natuur, Planningstools en Procesmodellen Water. Per modeltype is een factsheet opgesteld waarin globaal wordt aangegeven waarvoor de modellen bedoeld zijn, hoe ze werken, welke vragen ermee beantwoord kunnen worden, wat de belangrijkste output is en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Tevens is er een lijst met modeltoepassingen opgesteld, waarvoor vragen zijn beantwoord.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages29
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2698
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water management
  • water quality
  • models
  • ecology

Cite this