Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009

J.M. Jansen, M. van Stralen, C. van Zweeden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van de PO2mosselcultuur is in het voorjaar van 2009 het mosselbestand in het sublitoraal van de Westelijke Waddenzee geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door MARINX en IMARES en heeft plaatsgevonden tussen 9 maart en 9 april 2009. Een aantal gebieden is op voorhand uitgesloten voor visserij. Dit betreft droogvallende gebieden (voor zover geïnventariseerd), de permanent gesloten gebieden (LNV, 2004), de onderzoeksvakken die zijn gesloten ten behoeve van het PRODUS onderzoek en de gebieden die niet worden bevist in het kader van het Convenant en het Visplan (zaadbank in de Vlieter). Het mosselbestand in deze gebieden tezamen is 5.7 Mkg bruto versgewicht. In de niet gesloten gebieden is daarmee een bestand aanwezig van 22.7 Mkg bruto. Daarvan komt 15.9 Mkg voor in voldoende hoge dichtheden om lonend te kunnen worden opgevist. Van deze hoeveelheid kan 10.5 Mkg kan worden geoormerkt als mosselzaad. Het resterende deel van de aanwezige mosselbiomassa bestaat voornamelijk uit halfwasmosselen mosselen (broedval 2007). Eén en ander is in onderstaand overzicht nog eens samengevat.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages34
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C050/09

Keywords

  • mussel culture
  • mussels
  • research
  • fishery resources
  • shellfish fisheries
  • fishery management
  • wadden sea

Cite this