Inventarisatie van de gegevens-, monitor- en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008

B. Fraters, J. Doze, P.H. Hotsma, V.T. Langenberg, T.C. van Leeuwen, C.S.M. Olsthoorn, W.J. Willems, M.H. Zwart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Doel van dit rapport is een snelle en efficiënte start te maken met het rapportagetraject waarmee zal worden voldaan aan de EU-verplichtingen voortvloeiend uit de Nitraatrichtlijn. In de handleiding staan de taken en acties beschreven die betrokken partijen moeten uitvoeren om de beschikbare informatie tijdig aan te leveren, af te stemmen en tot een geheel te smeden
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages74
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRIVM briefrapport
PublisherRIVM
No.680716001/2007

Keywords

  • nitrates
  • soil chemistry
  • water pollution
  • eu regulations
  • guidelines
  • monitoring
  • law
  • water management
  • aquatic ecosystems

Cite this