Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 in het plangebied "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

R.G.M. Kwak

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide inventarisatie van flora en fauna in het plangebied De Waalsprong in de gemeente Nijmegen in de zomer van 2002. Het rapport beschrijft de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Er wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden tot het voorkómen van schade aan de populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen. Voor dit doel worden de resultaten besproken in relatie tot aanwezige waardevolle landschapselementen en worden bouwstenen gegeven voor het behoud van soortpopulaties en het eventueel bevorderen van de stand. Daarmee is tevens een basis geschapen voor proactief meewegen van de beschermde natuurwaarden in het planvormingsproces.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages202
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.569

  Keywords

  • flora
  • fauna
  • endangered species
  • directives
  • protection
  • physical planning
  • inventories
  • netherlands
  • gelderland
  • measures
  • habitats directive

  Cite this