Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

R.G.M. Kwak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uitvoerig wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het voorkomen van schade aan de populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen. Voor dit doel worden de resultaten besproken in relatie tot aanwezige waardevolle landschapselementen en worden bouwstenen gegeven voor het behoud van soortpopulaties en het eventueel bevorderen van de stand. Daarmee is tevens een basis geschapen voor pro-actief meewegen van de beschermde natuurwaarden in het planvormingsproces.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages319
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.842
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • physical planning
  • environmental impact
  • flora
  • fauna
  • protected species
  • endangered species
  • directives
  • netherlands

Cite this