Inventarisatie van de belangstelling voor een "International Conference on Metals in Agriculture"

G. Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van dit onderzoek was: Het inventariseren van de buitenlandse belangstelling voor een internationaal congres met betrekking tot metalen in de landbouw. Om een inzicht te verkrijgen in de belangstelling voor een eventueel door het RIKILT te organiseren internationaal congres met betrekking tot metalen in de landbouw werd aan 73, meest prominente, buitenlandse onderzoekers een enquêteformulier gestuurd. De totale respons op de enquête bedroeg 64%. De reacties waren in het algemeen zeer positief. Gezien het feit, dat de enquête slechts een beperkt deel van het totale buitenlandse onderzoekspotentieel bereikte kan aan het congres een behoorlijke kans van slagen worden toebedacht, temeer, daar ook vanuit Nederland een substantiële bijdrage mag worden verwacht. Voorgesteld wordt dan ook om medio 1988 een "International Conference on Metals in Agriculture'' te organiseren in de regio Wageningen. Het aandachtsgebied van het congres dient zodanig gekozen te worden, dat overlap met andere bijeenkomsten zo veel mogelijk wordt vermeden. Alvorens tot een organisatie te komen zal eerst moeten worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden, welke voornamelijk de financiële consequenties betreffen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages7
Publication statusPublished - 1986

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.86.56

Keywords

  • agriculture
  • metals

Cite this