Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen

A. Wolfs, H. de Boer, C.B. Bus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er zijn 10 TBM-pootgoedtelers geïnterviewd over knelpunten bij de teelt van pootgoed en waar hun
kennistekort zit. Uit deze interviews kwam naar voren dat de bewaaromstandigheden voor het eigen
pootgoed vaak niet optimaal zijn. Hierdoor ontstaan soms problemen met kieming en rot. Opvallend is dat
geen van de geïnterviewde telers een grondbehandeling tegen Rhizoctonia uitvoert. Ook wordt in de praktijk maar in beperkte mate een behandeling tegen bewaarziekten uitgevoerd hoewel er wel problemen zijn met bewaarziekten. Om financiële redenen worden verbeteringen vaak niet uitgevoerd. Er is een duidelijk hiaat in kennis over ziekten. Sommige ziekten herkent men niet of nauwelijks en men weet niet wat men er aan kan doen. Wel zijn de telers zich er van bewust dat beschadigingen van invloed zijn op de kwaliteit van het pootgoed en dus moeten worden voorkomen. Dit lukt niet altijd voldoende. Ook is men er zich van bewust dat versmering van ziekten van grote invloed is op de kwaliteit van het pootgoed en dus moet worden voorkomen. De sortering van het pootgoed is vaak te ruim, maar vanwege de hoeveelheid arbeid en gebrek aan inzicht in het financiële gewin, wordt dit niet verbeterd. Dit geldt ook voor de pootafstand. Deze is soms erg ruim. Daarnaast varieert de pootafstand sterk tussen telers onderling en komt het maar weinig voor dat een teler op zijn bedrijf de plantafstand verandert afhankelijk van het ras. De invloed van de pootafstand op de sortering van het te oogsten product is te weinig bekend.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages25
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NamePPO-rapporten
PublisherPPO-AGV
No.510324

Keywords

  • solanum tuberosum
  • potatoes
  • seed potatoes
  • agronomy
  • crop husbandry
  • netherlands

Cite this