Inventarisatie habitatkwaliteit

Alma de Groot, Michaela Scholl, Loek Kuiters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvallei-habitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen daaraan gesteld zijn. Dit document probeert concreet antwoord te geven op de vraag: wat is op basis van de aangelegde situatie de verwachte ontwikkeling van het gebied na 4 jaar en 20 jaar? Daarmee wordt een ‘baseline’ (“verwachting bij aanvang van het project”; zie hieronder) verkregen voor de analyserapportages, waarin in 2018 de verschillen tussen de diverse verwachtingen en gemeten resultaten (in geval er voor modellering wordt gekozen ook de modeluitkomsten) zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Deze inventarisatie is gericht op de onderwerpen die in themalijn A worden uitgewerkt, namelijk de voorspelbaarheid van de habitatontwikkeling. Ook wordt het grondwater in het duingebied, dat eerst volledig in themalijn C zat maar deels aan habitats gekoppeld is, behandeld.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherEcoshape
Number of pages25
Publication statusPublished - 2016

Cite this