Inventarisatie erosiebestendigheid dijkgraslanden in de Krimpenerwaard

N.A.C. Smits, E. Hazebroek, H.P.J. Huiskes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW 1999) dienen de waterkeringen middels een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing te worden onderzocht op hun veiligheid tegen overstromen, zoals vastgelegd in de Wet op de waterkering. Een deel van deze toets betreft de bekleding van de dijk. Door het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard zijn een aantal dijktrajecten geselecteerd, waar Alterra in 2003 de vegetatie heeft onderzocht door middel van een vegetatieopname, de bedekking heeft geschat en de doorworteling heeft gemeten. Met deze informatie is de erosiebestendigheid van dijkgrasland op de onderdelen vegetatie, bedekking en doorworteling getoetst.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages38
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra rapport
PublisherAlterra
No.894
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dykes
  • erodibility
  • grasslands
  • erosion
  • grassland management
  • protection
  • soil testing
  • netherlands
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

Cite this