Inventarisatie drugsdumpingen en risico’s voor voedselveiligheid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Synthetische drugs worden in Nederland op grote schaal illegaal geproduceerd en elk jaar worden tientallen drugslaboratoria ontdekt en ontmanteld. Bij de productie van synthetische drugs komt veel chemische afval vrij dat onder andere door dumping in het milieu in de voedselketen terecht kan komen. De hieruit volgende risico’s zijn nog onvoldoende bekend. Om potentiële risico’s in de voedselketen in kaart te brengen, is het nodig dat chemische analyses op de aanwezigheid van drugs of grondstoffen daarvan uitgevoerd kunnen worden. Dit kleine project is uitgevoerd met als doel om vast te stellen welke stoffen gemeten moeten kunnen worden.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is onderzocht welke stoffen aanwezig kunnen zijn in afval afkomstig van de productie van synthetische drugs. Hiervoor is in kaart gebracht welke productieprocessen er momenteel in Nederland toegepast worden voor het produceren van synthetische drugs en wat voor soort afval hierbij verwacht wordt. Daarbij is bekeken in hoeverre de relevante stoffen met de huidige chemische analysemethodes binnen WFSR aangetoond kunnen worden. Daarnaast is onderzocht in welke mate en waar drugsafval gedumpt wordt en is onderzocht wat er bekend is over de toxiciteit van deze stoffen en het risico op ophoping in de voedselketen, om zo te kunnen beoordelen of en welke voedingsgewassen nader onderzoek en analyse vereisen.
Dit onderzoek is uitgevoerd door interviews te houden met onderzoekers binnen WFSR die gespecialiseerd zijn in de analyse van drugsgerelateerde stoffen en met experts van Nederlands Forensisch Instituut en de politie, gespecialiseerd op het gebied van drugsdumpingen in Nederland.
In 2021 zijn, overeenkomend met voorgaande jaren, 69 locaties in Nederland gevonden waar synthetische drugs geproduceerd werden. In 86% van de gevallen ging het om MDMA, amfetamine of methylamfetamine. Gevonden drugsafval is dan ook vooral hiervan afkomstig. Naast de productie van synthetische drugs zijn er ook gegevens bekend over cocaïnewasserijen in Nederland; hierbij worden oplosmiddelen gebruikt om de cocaïne uit het dragermaterialen te extraheren. Vanaf 2018 zijn voor het eerst drugslabs ontdekt en ontmanteld waar methcathinonen geproduceerd werden. Er zijn nog geen gegevens bekend dat het afval hiervan is aangetroffen in het milieu.
WFSR heeft analysemethoden beschikbaar om MDMA, amfetamine, ethylamfetamine en hun precursoren temeten, inclusief de bij het productieproces gebruikte hulpstoffen, zoals oplosmiddelen. Hiermee kan hetovergrote deel van het drugsafval dat in Nederland aangetroffen wordt, geïdentificeerd worden.
Als eerste vervolgstap voortkomend uit deze inventarisatie wordt aanbevolen dat WFSR een methode ontwikkelt om chloor- en broomhoudende propiofenonen, precursoren van de vanaf 2018 nieuw aangetroffen methcathinonen, te kunnen meten, inclusief andere afvalproducten zoals bij de productie gebruikte hulpstoffen.
Er is veel onbekend omtrent het risico van drugsafval op de voedselveiligheid. Het is niet bekend of, en in welke concentraties afvalproducten in de voedselketen terecht kunnen komen en of deze schadelijk zijn. Aanbevolen wordt om allereerst het gedrag van relevante stoffen in mest, bodem en water te bepalen (persistentie en mobiliteit) om risico’s op de aanwezigheid in grond, grond- en oppervlaktewater en gewassen te modelleren. Onderdeel hiervan moeten ook opnamestudies zijn met gewassen die in de volle grond groeien (t.b.v. humane voeding en diervoeder) en relatief veel water en/of meststoffen nodig hebben.
Om dit mogelijk te maken moeten de huidige methodes uitgebreid worden, zodat ze geschikt zijn voor de analyse van relevante drugs en hulpstoffen in vollegrondsgroenten en fruit.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food Safety Research
Number of pages24
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Food Safety Research
No.WFSR 2023.008

Cite this