Inventarisatie biomassagewassen voor project Energieboerderij

H.J.C.J. van der Mheen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2011, het laatste loopjaar van het Energieboerderij project, ligt de vraag naar een inventarisatie en mogelijke veldproef met ‘nieuwe’ biomassagewassen voor. De voorkeur zou daarbij gegeven moeten worden aan gewassen waarvan de biomassa meerdere toepassingsmogelijkheden kent. Vanuit het ‘cascaderings-idee’ kunnen na winning van hoogwaardige componenten (zoals olie en/of specifieke inhoudstoffen) de reststromen hun weg vinden naar laagwaardiger toepassingen (zoals vergisting, ethanolwinning of verbranding). De vanuit de werkgroep gesuggereerde lijst met potentiële gewassen is (door de verbreding van het biomassabegrip) erg divers geworden, waarbij enkele gewassen (zoals mariadistel, melkdistel, Tagetes en paardenbloem) voornamelijk gekozen zijn vanuit de gedachte dat er ‘hoogwaardige’ componenten uit te winnen zijn. Om tot een keuze te komen van gewassen die zich lenen voor toetsing in een velddemo worden in deze, voornamelijk op literatuur gebaseerde studie, de belangrijkste teeltaspecten en de potentiele toepassingen van de gewassen behandeld.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages22
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • biomass production
  • fuel crops
  • crops
  • descriptions
  • biobased economy
  • new crops

Cite this