Invang van mosselzaad in MZIs: Resultaten 2022

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnen het mosselconvenant is afgesproken de bodemzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs af te bouwen. Deze afbouw gebeurt in een tempo waarin alternatieve bronnen voor mosselzaad als uitgangsmateriaal voor de kweek kunnen worden ontwikkeld en een rendabele kweek mogelijk blijft. Mosselzaadinvangstallaties (MZIs) zijn daarvoor op dit moment het enige alternatief. Inmiddels zijn drie stappen gezet en is de vierde transitiestap in het najaar van 2022 geformaliseerd. Per stap is afgesproken dat het vangstverlies van mosselzaad gecompenseerd moet worden vanuit de invang met MZIs in de Waddenzee. Voor 2022 geldt hierbij de compensatie die gekoppeld is aan de derde stap en dient 14 miljoen kg (Mkg) mosselzaad vanuit MZIs voor de kweek in de Waddenzee beschikbaar te zijn. Voorliggend technisch rapport behandelt de resultaten van de oogst van mosselzaad in 2022 met de MZIs in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee met als doel: • Inzicht te geven in de oogstresultaten in relatie tot de afspraken in het mosselconvenant. • Inzicht te geven in de geschiktheid van locaties voor MZIs en de daarbij gebruikte invangsystemen. In 2022 is in de Nederlandse wateren in totaal 21 Mkg (210 duizend mosselton) mosselzaad geoogst van de MZIs. Het merendeel hiervan, 16,9 Mkg, is ingevangen in de Waddenzee, waarvan 15,1 Mkg door transitiebedrijven en 1,8 Mkg door de voormalige experimenteerbedrijven. In de Oosterschelde is in 2022 2,9 miljoen kg en in de Voordelta 1,2 miljoen kg mosselzaad van de MZIs geoogst. Met de productie van 19,2 miljoen kg door transitiebedrijven, waarvan dus 15,1 miljoen kg in de Waddenzee is in 2022 ruim voorzien in de 14 miljoen kg die beschikbaar dient te zijn vanuit MZIs na de derde transitiestap. In 2022 is 74% procent van de vergunde MZI-kavels benut. In de Waddenzee ligt dat percentage (met 79% door de transitiebedrijven en 82% van het areaal van de voormalige experimenteerbedrijven) een stuk hoger dan in de Zeeuwse Delta (met 38% in 2022). De invangefficiëntie (oogst per meter substraat) was in de Waddenzee lager dan in voorgaande jaren, in de Zeeuwse Delta was de gemiddelde oogst per meter de hoogste sinds het begin van de metingen. De lagere invangefficiënte in Waddenzee wordt geweten aan een massale val van mosdiertjes op het substraat. Het hoge aandeel mosdiertjes op en tussen de mosselen heeft volgens de terugmeldingen ook geleid tot erg veel tarra in de oogst.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages31
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C027/23

Cite this