Invang van mosselzaad in MZI’s: Resultaten 2020

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voorliggend technisch rapport behandelt de resultaten van de oogst van mosselzaad in 2020 met de zogenaamde MosselZaadinvangsInstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee met als doel: • Inzicht te geven in de oogstresultaten in relatie tot de afspraken in het mosselconvenant. • Inzicht te geven in de geschiktheid van locaties voor MZI’s en de daarbij gebruikte invangsystemen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. In 2020 is in de Nederlandse wateren in totaal 22,5 miljoen kg (225 duizend mosselton) mosselzaad geoogst van de MZI’s. Het merendeel hiervan, 19,8 miljoen kg, is ingevangen in de Waddenzee, waarvan 18,8 miljoen kg door transitiebedrijven en 1,0 miljoen kg door de voormalige experimenteerbedrijven. In de Oosterschelde is in 2019 1,8 miljoen kg en in de Voordelta 0,8 miljoen kg mosselzaad van de MZIs geoogst. Binnen het mosselconvenant is afgesproken de bodemzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs af te bouwen. Deze afbouw gebeurt in een tempo waarin alternatieve bronnen voor mosselzaad als uitgangsmateriaal voor de kweek kunnen worden ontwikkeld en een rendabele kweek mogelijk blijft. MZI’s zijn daarvoor op dit moment het belangrijkste alternatief. Inmiddels zijn twee stappen gezet. Per stap is afgesproken dat er per jaar een vangstverlies van 5,5 miljoen kg mosselzaad gecompenseerd moet worden vanuit de invang met MZI’s in de Waddenzee. Met de tweede stap, die is genomen in 2013 dient daarom 11 miljoen kg mosselzaad vanuit MZI’s in de Waddenzee beschikbaar te zijn. Met daaraan toegevoegd de nog te formaliseren derde sluitingsstap (waarvoor een vangstverlies van 3 miljoen kg gecompenseerd moet worden) in de transitie dient 14 Miljoen kg MZI-zaad in de Waddenzee beschikbaar te zijn. Met de productie van 21,5 miljoen kg door transitiebedrijven, waarvan 18,8 miljoen kg in de Waddenzee is in 2020 hierin ruimschoots voorzien. In 2020 zijn vierenzeventig procent van de vergunde MZI-kavels benut In de Waddenzee ligt dat percentage (88% door de transitiebedrijven in 2020 en 63% van het areaal van de voormalige experimenteerbedrijven) een stuk hoger dan in de Zeeuwse Delta (36% in 2020). De invangefficiëntie was ten opzichte van andere jaren hoger dan gemiddeld voor touw-substraat in Voordelta en Waddenzee, waarbij vooral goede resultaten gehaald zijn in het Gat van Stompe. De invangefficiëntie met net-substraat was in vergelijking met andere jaren lager dan gemiddeld.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages28
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C015/21

Cite this