Interspecies/Intergroup Complementation of Orthotospovirus Replication and Movement through Reverse Genetics Systems

Mingfeng Feng, Minglong Chen, Yulong Yuan, Qinhai Liu, Ruixiang Cheng, Tongqing Yang, Luyao Li, Rong Guo, Yongxin Dong, Jing Chen, Yawen Yang, Yuling Yan, Hongmin Cui, Dong Jing, Jinrui Kang, Shuxian Chen, Jia Li, Min Zhu, Changjun Huang, Zhongkai ZhangRichard Kormelink, Xiaorong Tao*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Interspecies/Intergroup Complementation of Orthotospovirus Replication and Movement through Reverse Genetics Systems'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology