Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: knelpunteninventarisatie

J.F.F.P. Bos, J. de Wit

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  In 2003 is het onderzoeksprogramma `Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw¿ gestart. Het programma beoogt concepten voor intersectorale samenwerking aan te dragen, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. Concepten voor intersectorale samenwerking zullen worden ontworpen op verschillende schaalniveaus en getoetst aan de intenties van de biologische landbouw. Uit te voeren activiteiten zijn in een vijftal deelprojecten vervat: 1 formuleren van knelpunten die het beter sluiten van kringlopen via intersectorale samenwerking vooralsnog belemmeren; 2 ontwerpen van concepten voor intersectorale samenwerking en toetsing van deze concepten aan belanghebbenden; 3 uitvoeren van scenariostudies over perspectiefvolle concepten van intersectorale samenwerking; 4 ontwikkeling van tools; 5 resultaten aan belanghebbenden voorleggen. Dit verslag van het eerste deelproject (C1) analyseert en integreert de resultaten van relevante onderzoeksprojecten met betrekking tot het sluiten van kringlopen. Het deelproject mondt uit in institutionele, landbouwtechnische en sociaal-economische adviezen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAnimal Sciences Group
  Number of pages81
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • organic farming
  • farming systems
  • farming systems research
  • cycling
  • netherlands
  • supply chain management

  Cite this