Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek

R.H. Kemmers, G.F. Koopmans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maaiveld. Als bezwaar tegen onderwaterdrains wordt vanuit natuurbeschermingsorganisaties gewezen op het gevaar van interne eutrofiering en veenafbraak. Via een literatuurstudie is onderzocht welke effecten inlaat van ‘Gebiedsvreemd’ sulfaathoudend water heeft op de mobilisatie van met name fosfaat door afbraak van veentypen onder anaerobe condities zoals in het Hollandse Veenweidegebied kunnen voorkomen. Voor het onderzoek zijn zowel peer reviewed .wetenschappelijke artikelen als interne rapporten met resultaten van toegepast onderzoek geraadpleegd. Zowel empirische als experimentele studies zijn in beschouwing genomen. Naast veel overeenkomsten in effecten worden ook verschillen in resultaten gevonden. Deze verschillen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan het toepassen van doorstroomsystemen dan wel stagnante systemen tijdens experimenten waardoor het instellen van chemische evenwichten tussen vaste en opgeloste fase van de bodem worden beïnvloed.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages68
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1980
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • phosphate
  • eutrophication
  • subsurface drainage
  • peat grasslands

Cite this