Interactief fosfaatbeheer Molenbeek : onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling

C.H.M. Evers, J.G.C. Deru

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de afgelopen decennia is in grote delen van Brabant meer fosfaat toegediend dan door het gewas is onttrokken. Dat heeft geleid tot een (forse) toename van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Uit- en afspoeling vanuit de landbouw (al dan niet via drainage) veroorzaken een belangrijk aandeel in de nutriëntentoevoer in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Molenbeek. Hierdoor daalt de chemische en daarmee de ecologische waterkwaliteit. Samen met agrarische ondernemers is rond Nispen een maatregelenpakket tot stand gebracht waarmee voorkomen wordt dat fosfaat uit- en afspoelt naar oppervlaktewater en/of dat de hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt verkleind.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Bosch [etc.]
PublisherRoyal Haskoning [etc.]
Number of pages92
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Keywords

  • fertilizer application
  • soil chemistry
  • phosphate
  • leaching
  • water quality
  • farm management
  • drainage
  • maize
  • dairy farming
  • noord-brabant

Cite this