Interactie stikstof- en fosfaatvoorziening bij aardappel

J.R. van der Schoot, J. Neuvel, W. van Dijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als gevolg van mineralenwetgeving (Minas) zal het maximaal toegestane bemestingsniveau voor zowel stikstof als fosfaat worden beperkt. Onduidelijk is wat de consequenties zijn van zowel een lagere N- als Pbemesting voor de productie en N/P-benutting van fosfaatbehoeftige gewassen zoals aardappelen. De effecten van N- en P-bemesting zijn tot nu toe immers vrijwel altijd onafhankelijk van elkaar vastgesteld. Hierdoor kunnen eventuele opbrengsteffecten als gevolg van MINAS mogelijk worden onderschat. Om bovengenoemde aspecten in kaart te brengen heeft in de periode 1998-2000 veldonderzoek plaatsgevonden naar interactie tussen stikstof- en fosfaatbemesting bij o.a. het gewas aardappel. Bovendien kan een suboptimale voorziening met het ene element leiden tot hogere verliezen van het andere element.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages41
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameProjectrapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
No.nr. 11 25.2.36

Keywords

  • solanum tuberosum
  • potatoes
  • nitrogen fertilizers
  • fertilizers
  • phosphates
  • nutrient accounting system
  • fertilizer application

Cite this