Interactie stikstof- en fosfaatvoorziening bij aardappel

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Als gevolg van mineralenwetgeving (Minas) zal het maximaal toegestane bemestingsniveau voor zowel stikstof als fosfaat worden beperkt. Onduidelijk is wat de consequenties zijn van zowel een lagere N- als P-bemesting voor de productie en N/P-benutting van fosfaatbehoeftige gewassen als aardappelen. De effecten van N- en P-bemesting zijn tot nu toe immers vrijwel altijd onafhankelijk van elkaar vastgesteld. Hierdoor kunnen eventuele opbrengsteffecten als gevolg van MINAS mogelijk worden onderschat.
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 15 Feb 2015

Cite this