Interactie stad - land; uitdagingen voor beleid en onderzoek

E. Lensink, S. Entrop, A. Augustijn-van Buuren, J.C.A.M. Bervaes, J.W.M. Langeveld, L.M. van den Berg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In deze programmeringsstudie worden zes thema's aangedragen voor het onderzoek naar de veranderende stad-landrelaties: economische aspecten, landbouw in een verstedelijkende omgeving, nieuwe technologieën, rol van overheid en markt, nieuwe denkmodellen, planconcepten en vormgeving, en nieuwe planvormen en instrumenten. Het meest doeltreffend lijkt onderzoek op regionale schaal. De samenhang tussen deze thema's mag niet uit het oog worden verloren. De opdrachtgevers voor deze programmering (de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek en het Netwerk voor Onderzoek en Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid) geven de prioriteit aan de laatste twee thema's.
  Original languageUndefined/Unknown
  Number of pages53
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this