Integrating ecology in social cost-benefit analysis : supporting Dutch policy making

E.J. Bos

  Research output: Thesisinternal PhD, other

  Abstract

  Het proefschrift heeft als onderwerp de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) als instrument voor het evalueren van infrastructurele projecten. In het bijzonder ligt de focus op de economische waardering van negatieve effecten van infrastructuur op de omliggende natuur. Als eerste gaat het proefschrift in op de rol van natuurwaardering bij binnenlandse en buitenlandse besluitvormingsprocessen. Ten tweede gaat het proefschrift in op alternatieve instrumenten voor de MKBA, zoals speltheoretische allocatiemodellen en Multicriteria-analyse. Tenslotte zijn de richtlijnen toegepast op een case studie. De case betrof het plan om het spoorwegennet in de Randstad uit te breiden en te verintensiveren. Daarbij zouden onder meer de veenweidegebieden van het Groene Hart doorsneden worden, hetgeen tot additionele verstoring en versnippering van het ecosysteem zou leiden
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • Martin Luther University Halle-Wittenberg
  Supervisors/Advisors
  • Wenig, A., Promotor, External person
  Award date12 Jun 2007
  Place of PublicationMaastricht
  Publisher
  Print ISBNs9789042303324
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • infrastructure
  • cost benefit analysis
  • evaluation
  • policy
  • valuation
  • models
  • ecology
  • netherlands
  • nature
  • nature conservation policy

  Cite this