Instrumenten voor duurzaam bodembeheer: een overzicht

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het rapport geeft een overzicht van 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer, beschikbaar voor Nederlandse gebruikers in de akkerbouw en/of melkveehouderij. Een aantal richt zich op het meten van bodemkwaliteit, een deel is beslissingsondersteunend/adviserend en enkele instrumenten zijn gemaakt om het bodembeheer te verantwoorden. De meeste instrumenten werken aan de (chemische) bodemvruchtbaarheid, naast een groep instrumenten die chemische, fysische en/of biologische aspecten combineert. Slechts een klein aantal richt zich uitsluitend op fysische of biologische bodemkwaliteit. Eén van de doelen van dit rapport is dat het lezers helpt de weg te vinden naar de instrumenten die voor hen meerwaarde bieden. De verwachting is dat ook op bodemgebied er in hoog tempo meer applicaties beschikbaar komen, variërend van een eenvoudige één-vraag één-antwoord app tot de integrale Decision Support Systems toegesneden op perceelsniveau. Dit rapport kan ontwikkelaars en aanbieders helpen om hun instrumenten goed te positioneren, samenwerking te zoeken en losse tools beter te integreren. Daarnaast roepen we alle betrokkenen op om aandacht te besteden aan de benodigde kennis van gebruikers, zodat instrumenten effectief gebruikt kunnen worden om het bodembeheer te verbeteren. Daar ligt wat ons betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, sector en bedrijfsleven: door regievoering kunnen middelen voor ontwikkeling van instrumenten effectiever worden ingezet en in combinatie met kennisontwikkeling bij gebruikers kunnen ontwikkelde instrumenten beter en sneller worden toegepast.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen University & Research
Number of pages37
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2018

Publication series

NameWageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport
No.WPR-740

Keywords

  • soil management
  • circular agriculture

Cite this