Institutionele inbedding van de dierenwelzijnsmonitor : verkenningen van wie, wat en hoe

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De roep om het dierenwelzijn in de veehouderij te verbeteren, klinkt de laatste jaren steeds luider in de Nederlandse samenleving. De ontwikkeling van een dierenwelzijnsmonitor helpt de gewenste transparantie te creëren omdat het inzicht geeft in het niveau van dierenwelzijn. Deze inzichten kunnen onder andere gebruikt worden om burgers en consumenten te informeren. Om maatschappelijke draagkracht te creëren voor de monitor is er naast een technische structuur waarin dierenwelzijn gemonitord en gevalideerd kan worden, ook een institutionele inbedding nodig die de monitor werkbaar maakt en implementeert in de markt en samenleving. Dit rapport verkent het wie, wat en hoe van deze institutionele inbedding rond de monitor. The call to improve animal welfare in livestock farming has become increasingly insistent in Dutch society in recent years. The development of an animal welfare monitor helps to create the desired transparency, because it provides insight into the level of animal welfare. Amongst other things, this insight can be used to provide citizens and consumers with information. In order to create a social basis for the monitor, besides the need for a technical structure in which animal welfare can be monitored and validated, there is also a need for an institutional embedding that makes the monitor workable and implements it within the market and within society. This report explores the who, what and how of this institutional embedding of the monitor.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages84
ISBN (Print)9789086152537
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

  • animal welfare
  • monitoring
  • livestock farming
  • consumer information
  • markets
  • society
  • netherlands

Cite this