Inspirerende voorbeelden!

J.C.A. Gielen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Met goede argumenten gebaseerd op feiten zijn er zeker mogelijkheden bij de Europese en landelijke beleidsmakers. Dat mag naar mijn mening de conclusie zijn nu we met het nieuwe mestbeleid zijn gestart. Een derogatie van 250 kg N en een bedrijfsspecifieke excretie geven flexibiliteit en de mogelijkheid om vakmanschap te laten renderen. Dit geeft hoop en inspiratie voor de toekomst, want Nederland is nog niet klaar met het thema milieu. Evaluatie mestbeleid, Kaderrichtlijn Water en Ammoniak staan op de agenda en moeten de komende jaren verder ingevuld en uitgewerkt worden. Meepraten en -denken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van deze toekomstige milieuwetgeving. Belangrijke voorwaarde, om in overleg met de beleidsmakers de toekomstige wetgeving voor de sector zo goed mogelijk in te vullen, is tonen serieus werk te maken van het verder optimaliseren van het mineralenmanagement.Wat dat betreft is het goed, dat in dit nieuwe beleid de excretie bepaald wordt aan de hand van productie en ureum of via de handreiking. Dit zal een groot gedeelte van de melkveehouderij stimuleren tot het verder optimaliseren van rundveevoeding, hier ligt nog potentie. Binnen Minas hebben we de mineralen besparing grotendeels via de bemesting gerealiseerd. Het nieuwe beleid zet aan tot meer aandacht voor veevoeding. Hier ligt een taak voor bedrijfsadviseurs en in het bijzonder de voeradviseurs. Inspirerende voorbeelden van scherpe, uitgebalanceerde rantsoenen zijn er binnen Koeien & Kansen en daarbuiten. Kortom ook voor de komende jaren liggen er kansen, die we als sector kunnen verzilveren door constructief en innovatief te werk te gaan, want met goede argumenten gebaseerd op in de praktijk getoetste feiten is er veel mogelijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)1
JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
Volume2006
Issue number21
Publication statusPublished - 2006

Cite this