Inschatting emissieroutes chloorfenvinfos

M.G. van Zeeland, W.H.J. Beltman, J. Groenwold

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het voorkómen van puntbelastingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt mede door de Kaderrichtlijn Water belangrijker. Nederland moet in 2009 een maatregelenpakket opgesteld hebben waarmee in 2015 aan de waterkwaliteitsnormen voldaan kan worden. Hiervoor is het nodig dat oorzaken van normoverschrijdingen en oplossingsrichtingen bekend zijn. In 2006 zijn een aantal ‘casestudies’ gestart. Deze hebben tot doel een inschatting van de emissieroutes voor de stof te beschrijven. Eén van deze stoffen is chloorfenvinfos. Regelmatig worden er normoverschrijdingen van het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconivo) van chloorfenvinfos (en de drinkwaternorm) in oppervlaktewater gevonden. Nagegaan moet worden of de normoverschrijdingen toch worden veroorzaakt door de huidige toepassingen conform GAP (Good Agricultural Practices) of door puntbronnen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages47
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameRapport / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving

  Keywords

  • water pollution
  • pesticides
  • plant protection
  • chlorfenvinphos
  • emission
  • drift
  • leaching
  • application
  • standards
  • monitoring
  • water quality
  • water framework directive

  Cite this