Inrichtingsplan Bloemkampen - Dal Leuvenumse Beek - Hierdense Beek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe willen voor 2014 herstelmaatregelen uitvoeren in de natuurterreinen (TOP-lijst gebieden) Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en in de Hierdense Beek. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen de randvoorwaarden van het beleid en de praktische uitvoerbaarheid (haalbaar en betaalbaar) is gezocht naar een optimale inrichting waarbij de knelpunten ten aanzien van verdroging, fosfaat en KRW/HEN doelen zo goed mogelijk worden bestreden, zonder daarbij toename van natschade bij gebouwen en landbouwgronden buiten de TOP-lijstgebieden en EHS te veroorzaken. Hiervoor is een analyse gemaakt van de huidige situatie ten aanzien geologie, hydrologie, beken, fosfaattoestand, bestaande natuurwaarden en overige functies. Hieruit zijn de knelpunten geselecteerd die door middel van het inrichtingsplan worden bestreden. Het inrichtingsplan omvat ingrepen in de beken en sloten en in de percelen. Uit een analyse van de te verwachten effecten blijkt dat dit een belangrijke verbetering het ecologisch functioneren van zowel terrestrische als aquatische natuur tot gevolg zal hebben. In beperkte mate is een toename van natschade voor landbouw te verwachten. Dit is echter goed te compenseren door mitigerende maatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2229
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • streams
  • nature development
  • ecological restoration
  • hydrology
  • natural areas
  • veluwe

Cite this