Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland

R.P.J.J. Rietra, D.J. Brus, G.W.W. Wamelink, R.H. Kemmers, J.C.H. Voogd

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De kwaliteit en de ontwikkeling van de natuur dient gemonitord geworden volgens een nieuwe landelijke systematiek in het kader van het Subsidie Stelsel Natuur (SNL). Daarnaast speelt de monitoring voor Natura 2000-gebieden en specifiek voor de verdroging van de TOP-gebieden. In dit rapport wordt een ontwerp gegeven van het meetnet met de steekproefopzet in ruimte en tijd, de te meten parameters, bemonsterings- en analysemethode en meetlocaties. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende beheertypen en hun oppervlakte en het belang van de bodemkwaliteit voor het type. Het ontwerp is zo opgezet dat het monitoringsprogramma over meerdere jaren kan worden uitgerold.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages52
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2313
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil monitoring
  • soil quality
  • measurement techniques
  • measurement systems
  • sampling
  • natural areas
  • gelderland

Cite this