Inrichtings- en uitvoeringsaspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied

D. Boels, P. Boekel, A. Jongerius

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor de bestudering van aspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied is te Kloosterburen in de provincie Groningen een proef genomen waarbij met minimaal grondverzet de vergroting is gerealiseerd. Een team van onderzoekers, bestaande uit medewerkers van de LD, Stiboka, het IB en ICW, heeft onderzoek verricht aan verschillende aspecten. Het onderzoek is gericht geweest op de aard en omvang van oppervlakte-afvoer en de werking van zakputten (ICW); het tijdstip van bewerkbaarheid in het voorjaar, veranderingen van bodemfysische eigenschappen onder invloed van cultuurtechnische ingrepen en slempgevoeligheid (IB); profielbeschrijvingen, samenhang indringingsweerstanden en cultuurtechnische ingrepen (Stiboka); de werking van het ontwateringssysteem (afd. Onderzoek LD te Groningen); gewasreacties op verschraling en bodemverdichting (ICW) en de economische evaluatie (afd. Landbouw Economisch Onderzoek LD te Utrecht en Consulentschap Akkerbouw te Groningen). De bedoeling van het voorliggende rapport is, gebaseerd op de resultaten van dit proefveld, aangevuld met waarnemingen op andere objecten waar aspecten van uitvoering zijn bestudeerd, richtlijnen te formuleren voor het ontwerpen van het ontwateringsstelsel en het aangeven van mogelijkheden om niet gewenste neveneffecten van de uitvoering te voorkomen of te verbeteren
  Original languageDutch
  Place of PublicationUtrecht
  PublisherLandinrichtingsdienst
  Number of pages90
  Publication statusPublished - 1981

  Publication series

  NameMededelingen / Landinrichtingsdienst
  No.no. 133

  Keywords

  • farms
  • innovations
  • soil structure
  • land consolidation
  • land development
  • groningen

  Cite this