Input-Output Fase II. Verificatie Input-Output fase I - Invloed vochtgehalte op afbraak organische stof - Data van 4 teeltbedrijven

A.S.M. Sonnenberg, C. Blok

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het product bepaalt. Leemte in deze kennis verhindert dat er doelgericht een grote stap vooruit gemaakt kan worden in de ontwikkeling van nieuwe productiesystemen. Het input-output project heeft als doel het huidige systeem beter te begrijpen, bloot te leggen waar de grenzen van het systeem liggen en waar kansen liggen voor verbetering op korte termijn. Gezien het aandeel van de kosten van het substraat in de teelt (ca. 40%) en de oplopende kosten van de grondstoffen is het gewenst dat dit substraat efficiënter benut wordt. Daarmee is, bij gelijkblijvende productiehoeveelheid, ook minder transport en minder reststromen gemoeid en wordt het systeem duurzamer. In dit vervolgproject is aangetoond dat metingen in de eerste fase goed reproduceerbaar zijn en vergelijkbaar met snij- en plukbedrijven. Tevens is aangetoond dat de verminderde afbraak in de onderste laag compost gerelateerd is aan een te hoog vochtgehalte van deze laag. Specifieke bijvoedmiddelen en aanpassingen aan het teeltsysteem kunnen in vervolgexperimenten aantonen hoe een rendementsverbetering in de praktijk is te realiseren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPRI Business Unit Plant Breeding/WUR Glastuinbouw
Number of pages27
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Plant Research International
No.2012-5

Keywords

  • mushrooms
  • agaricus
  • composts
  • mushroom compost
  • nutrient use efficiency
  • nutrient content
  • substrates
  • cultural methods
  • agricultural research

Cite this