Innovatie en prestatie; Resultaten van de LEI-Innovatiemonitor

M.A. van Galen, F.H.J. Bunte

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De land- en tuinbouw maakt een omslag door van productiviteitsvergroting naar kwali-teitsverbetering: voedselveiligheid, dierenwelzijn, transparantie en kwaliteit van natuur en landschap. Om de omslag van productiviteitsvergroting naar kwaliteitsverbetering te ma-ken is een paradigmaverandering nodig in ondernemen en beleid. Innovatie en innovatiebeleid zijn hierin cruciaal. Het LEI heeft in 1998 een innovatiemonitor ontwik-keld, die het innovatieproces in de land- en tuinbouw monitor. De monitor geeft inzicht in het aantal en de aard van de innovaties, drijfveren, knelpunten, stimulansen en effecten. Deze studie presenteert de resultaten van de Innovatiemonitor 1999, maar richt zich hierbij specifiek op de prestaties van het innovatiebeleid van ondernemingen. Aan de hand van econometrische schattingen wordt gezocht naar het verband tussen ondernemerschap, in-novatief gedrag en prestatie. Het onderzoek richt zich zowel op de financieel-economische prestaties als op de milieuprestaties van ondernemingen. De analyse van milieuprestaties is met het oog op de beschikbaarheid van gegevens specifiek op het energiegebruik in de glastuinbouw gericht. De analyse wordt gebruikt om het innovatiebeleid van het Ministerie van LNV te evalueren.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages61
  ISBN (Print)9789052428598
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
  PublisherLEI

  Keywords

  • agricultural economics
  • innovations
  • monitoring
  • energy consumption
  • netherlands
  • energy saving
  • greenhouse horticulture

  Cite this