Informatiebrochure Kennismarkt Energie Bloembollen 2014

J. Wildschut

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  De bloembollensector heeft in 2007 opnieuw een Meerjarenafspraak-energie met de overheid gemaakt. Daarin verplicht de bollensector zich om tussen 2007 en 2011 de energie-efficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0.4% per jaar. De Meerjarenafspraak is in 2011 verlengd t/m 2012 en is ondertekend door KAVB, Productschap Tuinbouw, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I, nu Economische Zaken, EZ) en Agentschap NL. Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.' Door de sterk gestegen prijzen voor energie kunt u door energie te besparen ook veel geld besparen. In opdracht van de Stuurgroep MJA-e werken wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en voorlichting aan het ontwikkelen en demonstreren van maatregelen waarmee het bollenvak energie (en dus veel geld) kan besparen. In deze brochure vindt u de samenvattingen van de onderzoekprojecten van de afgelopen jaren gegroepeerd in 4 thema’s: 1 Algemeen Energiechecklist, energieposten, de energiemonitor, toekomstvisie 2 Drogen & bewaren Resultaten van het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen, bewaring lelieplantgoed, temperatuurintegratie, BewaarModel 3 Broeierij Eb/vloed broei, Meerlagenteelt 4 Duurzame energietechnieken
  Original languageDutch
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Publication statusPublished - 2014

  Keywords

  • ornamental bulbs
  • storage
  • ventilation
  • temperature
  • forcing
  • sustainable energy
  • energy saving
  • agricultural research

  Cite this