Informatieblad Mest en Mineralen : DOVE 1. Nieuwe modelkalibratie- en validatietechniek voor het kwantificeren van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater: veenweidegebied

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Dove-project (Diffuse belasting van het Oppervlaktewater in de Veehouderij) heeft tot doel om de bijdrage van de melkveehouderij aan de diffuse nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) van het oppervlaktewater te kwantificeren in een veenweidegebied, een zandgebied en een kleigebied. Daarbij is ondermeer gebruik gemaakt van modellen die het transport van water en stikstof- en fosforverbindingen kunnen beschrijven. Deze procesmodellen maken het mogelijk om uitspraken te doen over de nutriëntenbelasting op tijdstippen waarop en voor omstandigheden waarvoor geen meetgegevens beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in scenario- analyses). In dit informatieblad is beschreven hoe de procesmodellen zijn gekalibreerd en gevalideerd voor een proefperceel in het veenweidegebied. Hierbij zijn nieuwe methoden gehanteerd die tot voor kort niet gebruikelijk waren. Een toepassing van de gekalibreerde en gevalideerde modellen voor het analyseren van het hydrologische systeem en voor het doorrekenen van scenario's wordt beschreven in respectievelijk B0-05-infoblad 03 en B0-05-infoblad 04.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameInformatieblad mest en mineralen
PublisherAlterra
No.02

Keywords

  • groundwater flow
  • models
  • calibration
  • animal manures
  • leaching
  • nutrient balance
  • scenario analysis

Cite this