Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters : II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area

H.W.G. Meesters, R. ter Hofstede, C.M. Deerenberg, J.A.M. Craeymeersch, I.G. de Mesel, S.M.J.M. Brasseur, P.J.H. Reijnders, R. Witbaard

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het rapport wordt een groot aantal korte ecologische beschrijvingen, zogenaamde ecoprofielen, gepresenteerd voor belangrijke indicatorsoorten voor de Nederlandse mariene wateren. Het gaat hierbij om vogels, vissen, zeezoogdieren en invertebraten. Elk ecoprofiel biedt informatie over belangrijke kenmerken van de soort, zoals morfometrische gegevens en informatie over leefwijze, voedingsgewoonten en verspreidingsmechanismen. Voorts bevat het profiel informatie over de gevoeligheid van de soort voor milieudruk en over bestaande monitoringsprogramma’s en beschikbare gegevensverzamelingen. Voor elke indicatorsoort worden (voor zover beschikbaar) de gemiddelde aantallen gegeven voor de Waddenzee, Noordzee en het Deltagebied, over de periode 2001-2004 en 1999-2002. In de meeste ecoprofielen zijn ook natuurlijke referentiewaarden opgenomen, die worden gebruikt om de natuurkwaliteit te berekenen. Uit de resultaten blijkt dat de natuurkwaliteit sterk kan verschillen tussen de diverse indicatorsoorten, perioden en locaties. Gepleit wordt voor een zorgvuldige evaluatie van de keuze van indicatorsoorten voor de bepaling van de mariene biodiversiteit.Trefwoorden: mariene indicatorsoorten, Noordzee, Waddenzee, Deltagebied, biodiversiteit, ecoprofielen, natuurkwaliteit, Natural Capital Index
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen,Den Burg
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES
Number of pages30
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES
No.82
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

 • biodiversity
 • biological indicators
 • marine ecology
 • marine areas
 • birds
 • fishes
 • invertebrates
 • marine mammals
 • nature conservation
 • monitoring
 • netherlands
 • north sea
 • environmental impact
 • wadden sea

Cite this