Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

C.J.S. Aggenbach, H. Hunneman, M.J. Jalink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspect bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan abiotische condities er één is. Abiotische condities kunnen direct gemeten worden, maar in sommige gevallen is het efficiënter die condities te schatten via indicatorsoorten. Dit rapport geeft een overzicht van de soorten die daarvoor gebruikt kunnen worden, en de condities die zij indiceren in relatie tot de per Habitattype gewenste condities. Deze analyse heeft plaatsgevonden voor een selectie van kritische (meest aan grondwater gebonden) Habitattypen, en bouwt voort op eerder door KIWA verrichte analyses op dit gebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages37
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1707
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • habitats
  • indicator plants
  • vegetation
  • ecotypes
  • groundwater
  • indicator species
  • habitats directive
  • abiotic conditions
  • ecohydrology

Cite this