Inbedding kennisarrangement Leren met Toekomst : succes- en faalfactoren bij de implementatie in Onderwijs en Onderzoek

G.J. van Os

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het stage-concept van Leren met Toekomst (LmT-stage) behelst een onderzoeksstage waaraan een aantal extra aspecten zijn toegevoegd. De stage is in een breder kader geplaatst van een ondernemersnetwerk en leerlingen van MBO en HBO werken als team samen bij het vervullen van een opdracht. De docenten en de onderzoeker zijn daarbij gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces. Er is in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met dit stageconcept van Leren met Toekomst. Tot nu toe kwam de samenwerking grotendeels tot stand op basis van enthousiasme en lef van betrokken personen en extra investeringen vanuit onderzoeksprojecten. De meeste deelnemers zijn nog steeds enthousiast over de meerwaarde van het concept. Om de samenwerking soepeler te laten verlopen en structureel tot stand te laten komen is inbedding van het concept in de structuur, cultuur en routines van de betrokken instellingen nodig. De vraag waarop in dit rapport wordt ingegaan is: in hoeverre is/wordt het LmT-concept structureel ingebed in de deelnemende organisaties en vindt er verbreding plaats naar andere personen en/of instellingen? Wat zijn hierbij de voorwaarden en de knelpunten? Om meer inzicht hierin te krijgen zijn interviews afgenomen met een aantal betrokkenen uit onderwijs en onderzoek
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NamePPO rapport
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving

  Keywords

  • agricultural education
  • research
  • vocational training
  • practical education
  • cooperation
  • educational institutions
  • evaluation

  Cite this