In relatie tot reputatie. Reputatiemanagement en voedselveiligheid

M. van Lieshout, C.M.J. van Woerkum

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Samenvatting Aanleiding voor dit onderzoek is het idee dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedselproducten, mede door een reeks van crises, is geschaad. De negatieve perceptie van de consument kan te maken hebben met een beperkte kennis van wat zich in de keten werkelijk afspeelt, waardoor bepaalde incidenten niet goed in hun proporties kunnen worden beoordeeld. Een andere verklaring zou kunnen zijn de gebrekkige reputatie van met name de producent. Ook is gezondheid een steeds belangrijker aspect voor de consument. Het onderzoek is gericht op de reputatie van producenten van voedsel. Het achterliggende idee is dat: waar het gaat om voedselveiligheid in de ogen van de producenten bijgevolg wellicht specifieke criteria aan bod komen. Het onderzoek wil nagaan: 1) welke betekenis er aan reputaties van producenten wordt toegekend (door producenten) voor de perceptie van voedselveiligheid bij de consument, 2) om welke aspecten van voedselveiligheid het volgens de producent gaat, 3) wat producenten feitelijk doen en kunnen doen om in hun reputatiemanagement nieuw vertrouwen in voedselveiligheid te creëren, 4) welke relatie er is tussen de reputatie van ondernemingen en de rol die de overheid speelt (het institutionele kader). Het onderzoek bestaat uit twee delen: a) Literatuuronderzoek naar reputaties en reputatiemanagement, consumentenpercepties en voedselveiligheid (theorie, empirisch onderzoek). b) Interviews met verantwoordelijke personen in het bedrijfsleven. We hebben met mensen van Albert Heijn, Uniq Foods Ltd., De Kuikenaer, Nutreco, The Greenery B.V., Les Meilleurs Aardbeien, NIABA (Nederlandse Biotechnologie Associatie) en het NZB (Nederlands Zuivelbureau) gesproken. Het analytische kader bestaat uit de begrippen reputatie, determinanten van reputaties (vertrouwen, irrationele aspecten), reputatiemanagement en communicatie. Voedselveiligheid is het uitgangspunt van waaruit naar deze concepten gekeken wordt en omdat het om voedselveiligheid gaat, zijn er andere factoren binnen de reputatie, reputatiemanagement en communicatie van belang dan wanneer het over een totaal ander onderwerp zou gaan. De reputatie-aspecten van Fombrun en Foss (2001): emotionele aantrekkingskracht, producten en service, financieel resultaat, visie en leiderschap, werkomgeving en sociale verantwoordelijkheid aangevuld met het aspect: karakter, nemen een belangrijke plaats in het kader. Communicatie is tot nu toe het enige te herkennen onderdeel van reputatiemanagement dat in het kader is opgenomen. Wat betreft de determinanten van de reputatie zijn consumenten-percepties belangrijk. De verschillende reputatiemanagement strategieën geven een beeld van de ideeën die bij wetenschappers leven over dit onderwerp, zij zullen in het onderzoek dienen om handelingen van voedselproducenten als onderdeel van reputatiemanagement te herkennen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherWageningen UR, Communication Science
  Number of pages95
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this