Implementatie van EU-natuurbeleid en fondsen in Nederland; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

I.M. Bouwma, J.P. Chardon, H.A.M. Meeuwsen, J.A.M. Janssen, J.H.J. Schaminée, F.H. Kistenkas, A. Gaaff, A. van Hinsberg, G.P. Beugelink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Milieu en Natuurplanbureau publiceert ieder jaar een Natuurbalans. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de huidige implementatie van de Vogel en Habitatrichtlijn in Nederland. In de analyse is gekeken naar de stand van zaken van aanwijzing en aanmelding van de gebieden, de wettelijke omzetting van de gebiedsbescherming (artikel 6), omliggend grondgebruik en de grondwaterkwaliteit van de gebieden. Ook is een inschatting gemaakt van de benodigde beheersinspanningen voor instandhouding van de Natura 2000 soorten en habitats en de huidig afgesloten beheerspaketten in de Natura 2000 gebieden. Ook is bekeken welke EU-fondsen een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van de Nederlandse natuur. Hierbij zijn zowel de gelden die via het Plattelandsontwikkelingsprogramma ingezet worden als ook de financiering via het LIFE instrument beschouwd. Trefwoorden: Vogel en Habitats Directive, beleidsevaluatie, Natura 2000-gebieden, EU-fondsen, Plattelandsontwikkelingsprogramma, LIFE
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages82
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.4
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • directives
  • policy
  • evaluation
  • rural development
  • funding
  • netherlands

Cite this