Implementatie maatregelen ter reductie gasvormige emissies in de melkveehouderij

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de jaren 2010 en 2011 heeft het project Koeien en Kansen de uitdaging opgepakt om de broeikasgasemissie (lachgas en methaan) te reduceren volgens de doelen in het convenant ‘Schone en Zuinige agrosectoren’ voor het jaar 2020. Dat betekent 30% reductie ten opzichte van het referentiejaar 1990. In het voorliggende rapport wordt beschreven hoe de melkveehouders binnen Koeien en Kansen het reduceren van de broeikasgasemissie hebben ervaren en hoe zij dit hebben aangepakt. Het rapport geeft ook inzicht in wat er moet gebeuren om de melkveehouder in de brede praktijk van de kennis binnen Koeien en Kansen te laten profiteren.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Koeien en Kansen
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.67

Keywords

  • dairy farming
  • greenhouse gases
  • emission
  • reduction
  • sustainable animal husbandry
  • animal manures

Cite this