Implementatie, demonstratie en communicatie geïntegreerde mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsgroententeelt

H. Biemans, P. Bleeker, M. Hermans, D. Joosten, R. Korver, C. van Oers, R.Y. van der Weide

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de vollegrondsgroenteteelt is men in veel teelten nog afhankelijk van chemische onkruidbestrijding. De mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding zijn nog onderbelicht. In 2002 is er binnen het project Ruimte voor Groenten ervaring opgedaan met diverse machines en methodieken op 5 locaties met de gewassen prei, bloemkool en peen. Er blijkt in de praktijk bij een aantal specifieke gewassen behoeft te bestaan om werkelijk op bedrijfsniveau aan de slag te gaan met mechanische onkruidbestrijding en preventie. Het doel van dit project is het zichtbaar maken van de mogelijkheden van preventie en mechanische onkruidbestrijding op bedrijfsniveau. Mechanische onkruidbestrijding moet geen totale vervanger worden van chemische onkruidbestrijding, maar gebruikt worden als instrument ernaast
Original languageDutch
PublisherLTO
Number of pages33
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • vegetable growing
  • outdoor cropping
  • plant protection
  • weed control
  • mechanical control
  • cultural control
  • leeks
  • cauliflowers
  • carrots
  • alley cropping

Cite this