Impact groei melkveehouderij op weidegang en landschap

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De melkveehouderij in Nederland ontwikkelt zich door verdere schaalvergroting en langzaam de melkveestapel te vergroten. De verwachting is dat dit in Nederland leidt tot circa 10-20% hogere melkproductie, tot grotere en intensievere bedrijven, hogere melkproductie per koe en minder weidegang. Met minder koeien in de wei en meer grote stallen staat de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap onder druk. In deze studie worden de ontwikkelingen met betrekking tot de schaalvergroting in de melkveehouderij geschetst en geprognotiseerd voor 2020. Ook worden de effecten op landschap en weidegang in beeld gebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages28
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2602
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dairy farming
  • herd structure
  • landscape experience
  • cultural landscape
  • milk production
  • grazing

Cite this