Identificatie van geschikt leefgebied voor de grote vuurvlinder; een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel

M.E. Sanders, A.H. Prins, E.P.A.G. Schouwenberg, R.M.A. Wegman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote vuurvlinder door de verspreiding van de vlinder (eieren en rupsen) en de Waterzuring (waardplant) direct te koppelen aan reeds bekende gegevens over beheer van vegetatie en hydrologie en waterkwaliteit met behulp van een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel. Het resultaat geeft inzicht op welke wijze hydrologische ingrepen (bemaling, graven van sloten, peilbeheer), ingrepen in het successiestadium (petgaten graven, bos kappen en plaggen) en vegetatiebeheer (maaien) kunnen worden ingezet voor de realisatie van meer leefgebied voor de Grote vuurvlinder.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages72
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1073
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • rumex hydrolapathum
  • lepidoptera
  • habitats
  • nature conservation
  • protection
  • vegetation management
  • water management
  • netherlands
  • ecohydrology

Cite this