Hydroponic Green Farming Initiative : increasing water use efficiency by use of hydroponic cultivation methods in Jordan : final report

Chris Blok, Erik van Os, Raed Daoud, Laith Waked, A. Hasan

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Hydroponic Green Farming Initiative was executed in Jordan. Wageningen UR Greenhouse Horticultureanalysed the present situation at hydroponic farmers with the aim to adapt and to improve where possibleand to disseminate results and knowledge to other farmers in training sessions. With large amounts of lightthe potential yield in protected cultivation is huge. Lack of water might stimulate the use of hydroponics. Forthis more knowledge is required. Small steps forward can be easily taken by increasing the ventilation rate oftraditional tunnels and to collect rainwater to improve the water quality given to the plants (especially in theHighlands) and to save water by using hydroponics. Training of farmers and cooperation between farmers andgovernmental bodies (research, consultancy) and suppliers are more challenging aspects.---Hydroponic Green Farming Initiative is een project dat in Jordanië is uitgevoerd. Wageningen UR Glastuinbouwheeft de huidige stand van zaken bij telers met substraat geanalyseerd met als doel het productiesysteem teverbeteren en om kennis te verspreiden middels trainingen. Door veel zonlicht heeft Jordanië grote productiemogelijkheden. Daar tegenover staat een gebrek aan (goed) water. Substraatteelt kan een hulpmiddel zijnom water te besparen, hiervoor is echter een hoog kennis niveau nodig. Trainingen zijn gegeven voor groepen(3x) en via discussies met individuele telers. Kleine stappen die te nemen zijn, zijn het verhogen van deventilatiecapaciteit van bestaande kassen en, zeker in de Highlands, het opvangen van regenwater. Alleenhierdoor is al veel water te besparen. Training aan tuinders en samenwerken van tuinders met elkaar, metoverheidsinstanties en toeleveringsbedrijven kan verder verbeterd worden.
Original languageEnglish
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture
Number of pages26
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameReport GTB
No.1447

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hydroponic Green Farming Initiative : increasing water use efficiency by use of hydroponic cultivation methods in Jordan : final report'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Blok, C., van Os, E., Daoud, R., Waked, L., & Hasan, A. (2017). Hydroponic Green Farming Initiative : increasing water use efficiency by use of hydroponic cultivation methods in Jordan : final report. (Report GTB; No. 1447). Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture. https://doi.org/10.18174/426168