Hydrologische randvoorwaarden natuur : gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3)

H. Runhaar, S.M. Hennekens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van het Waternood- Instrumentarium. Met de applicatie kunnen de vereisten van doeltypen (natuurdoeltypen, habitattypen, beheertypen, of zelf gedefinieerde doeltypen) worden afgeleid uit de vereisten van vegetatietypen die deel uitmaken van de doeltypen. Het gaat hierbij om de randvoorwaarden die planten (vegetaties) stellen aan grondwaterstanden, vochtvoorziening, grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven welke eisen de vegetatietypen stellen aan de zuurgraad, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van het grondwater
Original languageDutch
Place of PublicationAmersfoort
PublisherStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Number of pages58
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / STOWA
PublisherStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
No.2015-22

Keywords

  • hydrology
  • habitats
  • vegetation types
  • groundwater level
  • soil chemistry

Cite this